Om Inducont

top-omoss

Inducont Staff Services AB är ett ungt, dynamiskt och expansivt företag.
Vi arbetar inom tre affärsområden:

  • Tung industri
  • Bygg och anläggning
  • Fastighetsservice

Inducont Staff Services AB är ett dynamiskt och expansivt företag med kontor beläget i Hudiksvall, men vi är verksamma i hela Sverige.

Visionen är att nå ut till den nordiska marknaden där vi erbjuder spetskompetens inom de affärsområden vi verkar i. För att nå dit skapar vi samarbete med nationella aktörer samt kommunicerar ut vår hållbarhetspolicy för en god affärssed.

För att förverkliga det ska Inducont, genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer skapa långvariga och goda relationer. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöförstörande ämnen.

Inducont arbetar efter
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
ISO 3834-2:2005
ISO 45001