Om Inducont

top-omoss

Inducont Staff Services AB är ett ungt, dynamiskt och expansivt företag.
Vi arbetar inom tre affärsområden:

  • Tung industri
  • Höghöjdsarbete
  • Bygg och anläggning

Kontoret är beläget i Hudiksvall men vi är verksamma i hela Sverige. Vår vision är att nå ut till den globala marknaden där vi erbjuder spetskompetens inom våra tre affärsområden.
För att nå dit skapar vi samarbete med globala aktörer samt kommunicerar ut vår hållbarhetspolicy för en god affärssed.
Vi är det personliga företaget. För att förverkliga det ska Inducont, genom en ärlig och förtroendefull dialog med våra kunder och leverantörer skapa långvariga och goda relationer. Det innebär att vi alltid ska uppträda med god affärsetik, kompetens och yrkesskicklighet. Vi ska ha en god planering, göra rätt från början, eliminera risker och hålla utlovade tider. Vi ska uppfylla lagar och krav, välja bästa möjliga teknik, prioritera förnyelsebara resurser och undvika miljöförstörande ämnen..

Inducont arbetar efter
ISO 9001:2000
ISO 14001:2004
ISO 3834-2:2005
OHSAS 18001